Integritetspolicy

Om oss

Vår webbsida ligger på domänen www.skanakergp.se, http://skanakergp.se och https://skanakergp.se som sammafattas här under ”skanakergp.se”. Webbsidan handlar om den återkommande tävlingen Skanåker Grand Prix, här betecknat som ”tävlingen”.

Kontaktinformation finns längre ner på sidan. För frågor om websidan kontakta info@skanakergp.se.

Om integritetspolicyn

Denna integritetspolicy beskriver hur skanakergp.se använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via skanakergp.se kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetpolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar skanakergp.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos skanakergp.se med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till skanakergp.se använder dess webbplats. Från tid till annan kan skanakergp.se publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

Skanakergp.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder vi inte denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till skanakergp.se väljer att interagera med skanakergp.se på sätt som kräver att vi samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som skanakergp.se samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som använder vårt forum att uppge ett användarnamn och en e-postadress.

I vart fall samlar skanakergp.se in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med skanakergp.se. Skanakergp.se avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen.

All information som samlas in på skanakergp.se kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

Skanakergp.se lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som (i) behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt skanakergp.se eller tillhandahålla tjänster via skanakergp.se och (ii) har accepterat att inte yppa den till andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och samverkande organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland. Genom att använda skanakergp.se samtycker du till att denna information överförs till dem.

Skanakergp.se kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer skanakergp.se potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när skanakergp.se i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för skanakergp.se, tredje part eller allmänheten.

Om du är registrerad användare på en webbplats under skanakergp.se och har uppgivit din e-postadress kan skanakergp.se ibland sända ett e-postmeddelande till dig för att berätta om nya funktioner, be om återkoppling från dig eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som pågår kring skanakergp.se och våra produkter. I första hand använder vi vår blogg för denna typ av kommunikation, så vi räknar med att mängden e-post av denna typ kommer att vara minimal.

Om du skickar en begäran till oss (till exempel ett e-postmeddelande om support, via någon av våra mekanismer för återkoppling) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss förtydliga eller besvara din begäran eller för att hjälpa oss ge support till andra användare. skanakergp.se vidtar alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse av information som potentiellt är personidentifierande eller som är personidentifierande.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du registrerar ett konto, deltar i våra evenemang, tar emot nyhetsbrev, använder vissa andra tjänster eller deltar på något sätt i öppenkällkodsprojektet skanakergp.se.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Ibland skulle vi via e-post vilja skicka tävlingskommunikation till dig som kan intressera dig. Om du har tackat ja till marknadsmaterial kan du tacka nej senare.

Du har rätt att när som helst förhindra oss att kontakta dig av tävlingsändamål (både den aktuella Skanåker GP tävlingen och framtida tävlingar. Om du inte längre vill att vi kontaktar dig för tävlingsändamål ber vi dig klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

  • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
  • uttryckligt samtycke från dig,
  • lagkrav.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig följa instruktionerna i slutet av denna policy.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge tävlingen fortsätter och återkommer under framtida tillfällen. Vi behåller kontaktinformation (såsom information om utsändningslistor) tills en användare avprenumererar eller begär att vi ska radera informationen från våra system. Om du väljer att avprenumerera från en utskickslista kanske vi behåller viss begränsad information om dig för att kunna utföra din begäran.

Skanåkergp.se kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för drift, utveckling och arkivering av kanåkergp.se.

När radering begärs eller krävs av annat skäl kommer vi att anonymisera uppgifterna om den registrerade och/eller ta bort deras uppgifter från publikt åtkomliga webbplatser om radering av uppgifterna skulle kunna skada väsentliga system eller de loggar och register som behövs för att driva, utveckla eller hantera arkivuppgifter för tävlingen och skanåkergp.se.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
  • begära att vi uppdaterar de personppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
  • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på WordPress.org, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

Skanåkergp.se kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. Till exempel kan skanåkergp.se avslöja hur många besök som skett av en viss sida eller berätta vilket innehåll som är populärast, baserat på statistisk data  från skanåkergp.se. Men skanåkergp.seavslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

Om du lämnar en kommentar på vår sida skanakergp.se kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa cookies kommer att vara i ett år.

Om du har ett konto och du loggar in på den här sidan kommer vi att ange en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger webbläsaren.

När du loggar in, kommer vi också att skapa flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmdisplayval. Logga in cookies varar i två dagar, och skärmalternativen cookies håller i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto, kommer inloggnings cookies att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel sparas en ytterligare cookie i din webbläsare. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och anger bara post-id för den artikel som du just redigerat. Den löper ut efter 1 dag.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan skanakergp.se ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. Vi uppmuntrar våra besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till info@skanakergp.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.

Sidan administreras av föreningen Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb (GPSSK). Ansvarig för tävlingen och innehållet är föreningens Ordförande Lars Lundmark. Föreningens kontaktinformation:

Postadress:

Göteborgs Pistol & SSK – Skyttesport
J A Wettergrens gata 2
42130 Västra Frölunda

E-post: info@gpssk.se

Webbsidan skapades av IDEALBILD Göteborg, Alexander Idelmann www.idealbild.se.

Copyright

Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat egendom av föreningen GPSSK, företaget IDEALBILD Göteborg eller avtalspartners och får under inga omständigheter kopieras eller på annat sätt laddas ner, sparas eller användas för ändamål som överskrider normal användning av sidan, eller spridas utan skriftligt avtal med IDEALBILD Göteborg.

Copyright © 2018 Alexander Idelmann, IDEALBILD Göteborg